Factsheet zitgedrag

De factsheet geeft de meest actuele cijfers over ons zitgedrag en zoomt in op de gezondheidsrisico’s van teveel zitten.