Antwoorden Schriftelijke Kamervragen Verantwoording VenJ 2016

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen nvan de Tweede Kamer over de verantwoording 2016 van Veiligheid en Justitie (VenJ). Het gaat om het Jaarverslag 2016, de Slotwet 2016 en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag.