Modernisering burgerlijk bewijsrecht

Het advies houdt verband met de modernisering van het bewijsrecht in civiele procedures.