Besluit Wob-verzoek over de positie van klokkenluider in de bouwfraude

De minister van Economische Zaken heeft op 1 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de positie van klokkenluider in de bouwfraude.