Ik regel mijn zorg goed - Jack

orig jaar heb ik gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 300.  Dat leek een goede keuze.
Ik kreeg daardoor korting op de premie van mijn basisverzekering. Denkende: ‘hiermee doe ik een besparing’.
omdat ik normaal weinig zorg nodig heb. Ja, ik ga wel eens naar de huisarts, maar daarvoor betaal je geen eigen risico.
Maar uitgerekend afgelopen jaar moest ik worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat was even schrikken.
Het verplicht eigen risico is € 385, dit bedrag had ik vrijwillig met € 300 verhoogd, dus moest ik  € 685 zelf betalen aan mijn zorgkosten.
Daar had ik van te voren niet goed genoeg over nagedacht.
Dus, als ik volgend jaar weer kies voor een vrijwillig eigen risico, zorg ik dat ik een spaarpotje heb.
Meer weten over het verplichte en vrijwillige eigen risico. Kijk dan eens op ikregelmijnzorggoed.nl