Ordening ambulancezorg - Op weg naar structurele wetgeving in 2020

Het ministerie van VWS heeft SiRM - Strategies in Regulated Markets - gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020.