Ploumen bepleit bij OESO nieuwe vorm van globalisering

Globalisering werkt alleen als iedereen ervan profiteert. Internationale handel en investeringen zijn essentieel voor onze welvaart, maar wel onder de voorwaarde dat niemand wordt uitgesloten van de opbrengsten. Met die boodschap lanceerde minister Ploumen vandaag tijdens de OESO in Parijs een nieuw netwerk voor zogeheten open economieën en inclusieve samenlevingen. Hierin werken 20 landen gezamenlijk aan een eerlijke vorm van globalisering.

Het initiatief van Ploumen volgt op de eerder door haar gemunte reset van vrijhandel: 'Handel en investeringen moeten ten goede aan iedereen komen en niet aan een beperkte groep. De eerste stappen zijn gezet door onderhandelingen over akkoorden transparanter te maken en afspraken over duurzaamheid op te nemen. Er is echter meer nodig om tot resultaat te komen, want ook bij de presentatie van de nieuwe OESO-outlook over economische ontwikkelingen bleek dat de ongelijkheid weer fors is toegenomen. En dat is zorgelijk. Daarom ben ik blij dat deze landen zich nu hebben verenigd.'

Ploumen zei verder in Parijs: 'Mensen zien nu te vaak banen verdwijnen. Protectionisme is dan een makkelijk antwoord, maar geen oplossing. We willen andere, eerlijke globalisering.' Het netwerk heeft daarbij 4 speerpunten: duurzame en eerlijke handel en investeringen stimuleren bij OESO- en niet-OESO-landen; protectionisme bestrijden; werken aan een duurzaam, eerlijk en inclusief handelssysteem en ongelijkheid in inkomen, welvaart, banen, gezondheid, onderwijs tegengaan.

Het zogeheten Network for open economies and inclusive societies komt jaarlijks bij de OESO bijeen. Daarnaast gaat het in gesprek met bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en lidstaten. De landen die zich vandaag aansloten zijn - naast Nederland – Argentinië, België, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Duitsland, Finland, Hongarije, Japan, Letland, Luxemburg, Noorwegen, Peru, Polen, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De lancering vond plaats tijdens de jaarlijkse ministeriële bijeenkomst van de OESO in Parijs. In de OESO coördineren 35 ontwikkelde landen hun sociaal en economisch beleid. De organisatie is een belangrijke bron voor economisch beleidsadvies en zet daarnaast standaarden als het gaat om duurzaam ondernemen en het tegengaan van ontduiking en ontwijking van belasting.