Rapport Inspectie Onderwijs naar Vernieuwd Toezicht

De laatste twee schooljaren heeft de inspectie Onderwijs gewerkt aan het ontwerpen, testen en verder aanscherpen van het vernieuwde toezicht voor de sectoren primair onderwijs (po), (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit rapport gaat over de inhoud van het vernieuwde toezicht