Toespraak van staatssecretaris Van Rijn tijdens de opening van verpleeghuis ’t Oude Landt in Woerden.

Toespraak van Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens de opening van het verpleeghuis ’t Oude Landt.

Dames en heren,
 

Het is erg plezierig om weer op bezoek te zijn bij ’t Oude Landt.

Ongeveer anderhalf jaar geleden was ik hier ook.
Toen mocht ik de eerste steen leggen voor de bouw van dit nieuwe verpleeghuis.

Wat mij vooral van dat bezoek is bijgebleven, zijn de gesprekken die ik heb gehad met de bewoners en de medewerkers van ’t Oude Landt.
Dat waren aangename en zeer waardevolle gesprekken.

Eén van de onderwerpen was dat er door de grote werkdruk niet altijd genoeg tijd is om voldoende aandacht te geven aan de bewoners. En ook de zorgverlening kwam erdoor onder druk te staan.


Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de bureaucratische verplichtingen die  medewerkers hebben. Vaak gaat het om onnodige regeltjes en  administratieve rompslomp die ook anders georganiseerd kan worden. Ik heb me daar de laatste jaren mee beziggehouden en langzaam maar zeker komt er verbetering in. Hopelijk is dat hier ook merkbaar en heeft u inmiddels meer tijd om de nodige zorg en aandacht aan de bewoners te geven.

Wat ook hoopvol is, is dat nagenoeg alle politieke partijen de verpleeghuiszorg verder willen verbeteren. Onder andere door meer tijd vrij te maken voor persoonlijke aandacht.

 

Maar ik ben hier niet alleen omdat ik goede herinneringen aan mijn werkbezoek in 2015 heb.

Ik wil ook graag mijn bewondering uitspreken over hoe ’t Oude Landt in enkele jaren is veranderd van een traditioneel verzorgingshuis naar een moderne woonvorm voor ouderen. Een woonvorm waarin wonen en zorg op elkaar zijn afgestemd en zorg op maat wordt geboden.


Je kan in deze mooie omgeving een appartement huren of kopen. En als je meer zorg nodig hebt, kun je die thuis krijgen. Het appartement hoeft daarvoor in veel gevallen niet meer te worden aangepast. De toegangsdeuren kunnen al mechanisch open, er zijn geen drempels en rolstoelers kunnen er gemakkelijk manoeuvreren.

Als de zorg zo intensief is dat thuiszorg niet meer mogelijk is, is er een plekje in het verpleeghuis dat we vandaag openen.   

Alle voorzieningen liggen hier bij elkaar zodat je steeds, in welke levensfase je je ook bevindt, in dezelfde, vertouwde leefomgeving kunt blijven. Dat betekent ook dat als je partner naar het verpleeghuis gaat, je altijd dichtbij hem of haar bent.

Daarmee – met deze levensbestendige omgeving – sluit ’t Oude Landt naadloos aan op de wensen die ouderen van nu hebben.

Ouderen, en daarvan zijn er in ons land steeds meer, willen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ze willen niet, zoals hun ouders en grootouders, als ze amper 60 jaar oud zijn naar een verzorgingshuis.

Ouderen willen midden in de samenleving blijven staan en een prettig leven leiden.
Ze willen zélf beslissen hoe ze leven, waar ze wonen en wat ze doen.
Zélf bepalen welke zorg en ondersteuning ze krijgen en wanneer.
Zélf zo lang mogelijk de regie over het eigen leven voeren.
 

Om dat mogelijk te maken, moeten we de ouderenzorg erop afstemmen.
Goede zorg en ondersteuning is een samenspel van veel zaken. Management, schaal, deskundigheid van personeel, teamsamenstelling, omgaan met familie. En er moet natuurlijk een goed gebouw zijn dat aan alle moderne eisen voldoet.

Hier, in ’t Oude Landt is daar allemaal sprake van. De zorg en de organisatie van de zorg kloppen. Ik heb dat zelf kunnen zien.

U hebt begrepen dat kwaliteit van leven een complex geheel is waar met elkaar hard voor moet worden gewerkt.
Dat je de bewoners aan het woord moet laten. Dat je zorgvuldig naar ze moet luisteren om te achterhalen wat ze willen.

Of ze nu beperkte thuiszorg krijgen of intensieve zorg in het verpleeghuis; je moet de bewoners altijd waardig verzorgen.


Daarvoor is het nodig dat de mensen op de werkvloer de ruimte krijgen die nodig is. En zijn naast de professionele zorgverleners ook vrijwilligers en mantelzorgers van belang. Ook in een verpleeghuis is persoonlijke aandacht van naasten onmisbaar. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Het is dus belangrijk te komen tot een goede mix van professionele hulp, vrijwilligers en mantelzorgers. Door dat goed op elkaar af te stemmen kun je de beste zorg geven, zorg die aansluit op de vraag van de bewoner.

Dat betekent ook dat u soms soepel moet omgaan met de regels. Dat er minder protocollen zijn en meer vrijheid. Minder bureaucratie, zoals ik aan het begin al zei.

Zodat bijvoorbeeld bewoners met dementie zonder begeleiding naar buiten kunnen. Wellicht voorzien van een gps aan de rollator.

Maar vrijheid en minder protocollen mogen nooit de basisveiligheid aantasten. Mensen moeten er altijd van op aan kunnen dat op hùn nachtkastje hùn medicijnen staan.

 

 

Dames en heren,

’t Oude Landt wil samen met zorgorganisatie Welthuis ervoor zorgen dat ouderen een aangenaam leefklimaat hebben. Een plek waar ze veilig en prettig kunnen wonen en waar ze altijd zeker zijn van goede zorg, als ze die nodig hebben. Waar mensen zichzelf kunnen zijn; sociale contacten wanneer ze dat zelf willen, wandelen als ze zin hebben, genieten van de natuur en vooral zich thuis voelen.

Als ik afga op mijn werkbezoek van anderhalf jaar geleden en als ik ook nu om heen kijk, bent u daarin volgens mij geslaagd.

Het nieuwe verpleeghuis maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
Ik wil u dan ook graag allemaal feliciteren met deze zo belangrijke voorziening!