Beantwoording Kamervragen evaluatie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen uit het schriftelijk overleg naar aanleiding van de evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.