Beantwoording Kamervragen lid Van Brenk (50PLUS) over de gang van zaken bij sociale werkbedrijven

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de Kamervragen van het lid Van Brenk over ‘de gang van zaken bij sociale werkbedrijven’.