Besluit op het Wob-verzoek over inspecties van ILT vanaf 1 januari 2015

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 2 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over een groot deel van de inspecties die de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) vanaf  1 januari 2015 heeft uitgevoerd.