Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) stuurt de nadere memorie van antwoord bij het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap naar de Eerste Kamer. De wijziging gaat over de verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap.