Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord bij wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek Strafvordering

Staatssecretaris Dijkhoff (IenM) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit.