Kamerbrief reactie op de briefwisseling met Openbaar Lichaam Bonaire m.b.t. Pensioenfonds Caribisch Nederland

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer waarin zij reageert op het verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire van 4 april jl. om de korting die het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft moeten doorvoeren, uit te stellen.