Kamerbrief met ontwerpbesluit financieel beheer politie

Minister Blok (VenJ) stuurt in het kader van de voorhangprocedure het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit financieel beheer politie naar de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit staat in verband met het treffen van een regeling voor voorzieningen op de balans van de politie. Daarnaast zou volgens dit besluit de overgangsregel voor de afschrijving van activa aangeschaft voor 1 januari 2013 komen te vervallen.