Evaluatie financiele regelingen

Afschrift van de brief van Jeugdzorg Nederland aan minister Blok (VenJ) over de evaluatie van de financiële regelingen voor seksueel misbruik in pleeggezinnen en instellingen.