Incidentenonderzoek FPC de Rooyse Wissel

Afschrift van de brief van de Inspectie Veiligheid en Justitie aan Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Rooyse Wissel over het incidentenonderzoek in dit FPC.