Ontwerp besluit wijziging Besluit financieel beheer politie

Advies van de Algemene Rekenkamer bij het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit financieel beheer politie. Het ontwerpbesluit staat in verband met het treffen van een regeling voor voorzieningen op de balans van de politie. Daarnaast zou volgens dit besluit de overgangsregel voor de afschrijving van activa aangeschaft voor 1 januari 2013 komen te vervallen.