Turkse bakkerij laat weer illegaal werken

Bij een Turkse bakkerij in de gemeente Haarlemmermeer is vrijdagavond 9 juni circa € 10.000 in beslag genomen. Ook werd ter plaatse iemand aangetroffen die geen werkvergunning had en is het vermoeden dat er onderbetaald wordt. Reden voor de inbeslagname is dat het bedrijf eerdere boetes niet heeft betaald. De controle werd uitgevoerd door de Inspectie SZW, samen met onder andere de deurwaarder.

In 2015 heeft de Inspectie SZW op dezelfde locatie een Turkse specialiteiten bakkerij gecontroleerd. Tijdens dit onderzoek werd een schijnconstructie geconstateerd in de ondernemingsvorm. Er was sprake van vijf schijnvennoten. Deze schijnvennoten waren feitelijk werknemers en hierdoor niet gerechtigd om arbeid in Nederland te verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning.

De werkgever overtrad daarmee de Wet arbeid vreemdelingen en kreeg hiervoor een boete van € 40.000. Daarnaast bleek bij de controle dat negen ingeleende werknemers geen vakantiebijslag kregen wat wettelijk wel verplicht is. Hiervoor werd een boete gegeven van € 16.250. Van deze laatste boete is maar een klein bedrag betaald.

Bij de controle van afgelopen vrijdag werd wederom iemand aangetroffen die niet mocht werken. De betrokkene hield enige tijd vol dat hij daar niet werkte, totdat een oven oververhit raakte en de betrokkene snel de oven deskundig uitzette. Voor hem was geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd, zodat de werkgever de Wet arbeid vreemdelingen overtreedt. Daarnaast werd door de deurwaarde circa € 10.000 in een kluis aangetroffen. Het geld, machines en kantoorinventaris is in beslag genomen. Een deel van de boekhouding is ter kopiering door de Inspectie meegenomen om nader te onderzoeken of medewerkers niet onderbetaald worden of te lange werkdagen maken.