Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt  het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder naar de Tweede Kamer. De voorgestelde wijzigingen houden verband met aanpassingen aan het doelmatigheidscriterium en enkele kleine wijzigingen. Zij licht de Kamer in over de voorhangprocedure.