Advies Raad van State over wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens

Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.