Beantwoording Kamervragen over actieplan voor natuur, mensen en economie

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het Europese actieplan voor de natuur, de mensen en de economie, en over de Milieuraad van 19 juni 2017.