Beantwoording Kamervragen over enorm hoge vertrekpremies bij woningcorporaties

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over enorm hoge vertrekpremies bij woningcorporaties.