Beantwoording Kamervragen over ontgroeningsrituelen bij studentenverenigingen

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over ontgroeningsrituelen bij studentenverenigingen.