Besluit Wob-verzoeken over SyRI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 8 maart 2017 en 6 juni 2017 twee besluiten genomen naar aanleiding van twee verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ziet op documenten die betrekking hebben op het programma ‘SyRI’. Op een later moment zal nog een derde besluit worden genomen ten aanzien van de op dit moment nog niet behandelde documenten en vragen.

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 1/16

PDF document | 6,7 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 2/16

PDF document | 8,7 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 3/16

PDF document | 253 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 4/16

PDF document | 5 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 5/16

PDF document | 7,3 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 6/16

PDF document | 8,9 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 7/16

PDF document | 125 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 8/16

PDF document | 381 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 9/16

PDF document | 240 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 10/16

PDF document | 176 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 11/16

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 12/16

PDF document | 374 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 13/16

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 14/16

PDF document | 2,3 MB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 15/16

PDF document | 680 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017

Download 'Besluit Wob-verzoeken over SyRI' 16/16

PDF document | 489 kB

Wob-verzoek | 14-06-2017