Nederlandstalige versie van de Memorie van Toelichting bij de wet

In oktober 2016 heeft de Nederlandse overheid overeenstemming bereikt met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland over een wetsvoorstel ter borging van de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid in URENCO.
Uiteindelijk kon het wetsvoorstel niet worden ingediend door het uitblijven van een noodzakelijk akkoord van de medeaandeelhouders in URENCO, de Duitse private aandeelhouders E.on en RWE.

De Nederlandse overheid vindt het echter wenselijk om het wetsvoorstel waarover overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland was bereikt openbaar te maken om zodoende volledig transparant te zijn over haar inzet om de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid op effectieve wijze geborgd te krijgen.