Hulp voor noodlijdende bevolking Afghanistan

Het kabinet stelt Nederlandse hulporganisaties in staat hulp te bieden in Afghanistan. Aan ruim 85.000 mensen die momenteel in een zeer kwetsbare positie zitten, zullen geldvouchers voor onder meer voedsel, waterputten en tenten worden verstrekt. ‘Alleenstaande ouders, kinderen, zieken en zwangere vrouwen hebben dringend extra bescherming nodig. Door ons op deze mensen te richten, wordt voorkomen dat ze moeten bedelen om te overleven of misbruikt worden. Tegelijkertijd werken we ook aan de opbouw van Afghanistan. Zodat jongeren een toekomst voor zich zien in Afghanistan, aldus minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

De situatie in Afghanistan is op veel plekken nog altijd erg onrustig en onveilig. Dramatische voorbeelden daarvan zijn de recente aanslagen in Kabul en Herat waarbij vele doden en gewonden zijn gevallen. Daarnaast moeten miljoenen mensen vaak onder erbarmelijke omstandigheden zien te overleven. Het hulppakket, met een totale waarde van 4,5 miljoen euro, wordt beschikbaar gesteld aan het Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een alliantie van Nederlandse hulporganisaties die over veel expertise en ervaring beschikt, onder meer in Afghanistan. De hulp is een voortzetting van eerdere steun aan kwetsbare groepen in Afghanistan.

Naast pure noodhulp wordt ook geïnvesteerd in zelfredzaamheid. Een voorbeeld daarvan is contant geld dat vrij besteed kan worden, bijvoorbeeld om achterstallige huur of schoolgeld voor kinderen te kunnen betalen. Deze wijze van steun draagt bij aan de zelfstandigheid van mensen en het vraagt van hen om verstandige keuzes te maken. Daarnaast geeft het een impuls aan de lokale economie. Doordat mensen verantwoording moeten afleggen over deze uitgaven wordt ook inzicht verkregen in waar de grootste noden liggen. Een volgend voorbeeld is ‘Cash for Work’. Het betreft hier kortdurende werkzaamheden in getroffen gebieden waarvoor mensen een fatsoenlijk loon krijgen. Bovendien levert dit hen werkervaring op en leveren ze een bijdrage aan de opbouw van hun land.