Nader rapport bij wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens

Minister Bussemaker (OCW) laat het wetsvoorstel dat de pseudonimisering van leerlinggegevens regelt naar de Tweede Kamer sturen. De volledige titel van het wetsvoorstel is: voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.