Rapport van bevindingen Onderzoek geriormeerde prestatie-indicatoren FPC de Oostvaarderskliniek

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die in het
Accountantsprotocol behorend bij de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2016 zijn vermeld.