Eindrapportage 'Continuiteit van zorg'

Eindrapportage van het programmateam Continuïteit van zorg. De rapportage richt zich op een betere afstemming tussen de forensische psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg. Dit om de doorstroom van patiënten van forensische zorg (waaronder tbs) naar de reguliere zorg te verbeteren.