Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht Problemen rond olieraffinaderij loodsen Aruba richting krimp

Minister Plasterk (BZK) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over de berichten ‘Problemen rond olieraffinaderij loodsen Aruba richting krimp’ en 'Minister ontkent vertraging en onzekerheid rehabilitatie CITGO-raffinaderij'.