Aanbiedingbrief bij het rapport 'Rekening houden met verschil'

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Rekening houden met verschil'. Dit rapport gaat over een herziening van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten.