Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ruim 300 studenten de Hogeschool Rotterdam hebben verlaten vanwege openstaande collegeschulden

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer over het bericht dat ‘de Nationale ombudsman de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de vingers heeft getikt over schulden van studenten’.