Beantwoording Kamervragen over het niet toelaten van geneesmiddel Orkambi tot het basispakket

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van het lid Kooiman (SP) over het niet toelaten van geneesmiddel Orkambi tot het basispakket.