Benoeming president College van Beroep voor het bedrijfsleven

De heer mr. drs. T.G.M. (Theo) Simons wordt de nieuwe president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie besloten hem voor te dragen voor benoeming. Simons begint op 16 september 2017 bij het CBb.

Simons (1957) is op dit moment president van de Centrale Raad van Beroep. Eerder was hij onder meer vicepresident van de rechtbank Rotterdam, waar hij ook voorzitter was van de kamer mededingings- en telecommunicatiezaken. Hij is door de Raad voor de rechtspraak voorgedragen bij de minister om benoemd te worden tot president van het CBb.

Het CBb is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht. Het College doet bijvoorbeeld uitspraken in geschillen over verboden prijsafspraken tussen bedrijven, tarieven in de gezondheidszorg, landbouwsubsidies, boetes die zijn opgelegd in het financieel toezicht, concessies voor het openbaar vervoer, telecommunicatie en in tuchtrechtspraak voor (register)accountants.