Deelbesluit op Wob-verzoek over de controle van edelmetalen (Waarborgwet)

Openbaarmaking van documenten naar aanleiding van een Wob-verzoek over overtredingen van de Waarborgwet (waarborging van edelmetalen voorwerpen).

Om een volledig beeld te geven zijn ook de resultaten van hercontroles openbaar gemaakt. Niet in alle gevallen heeft hercontrole plaatsgevonden - dat betekent niet dat de overtredingen in die gevallen nog steeds bestaan.