Monitor bestuursakkoord PO - tabellenrapport 2017

Rapport over de uitkomsten van enquêtes onder besturen en scholen in het primair onderwijs (po) over de ontwikkelingen van de doelstellingen en afspraken uit het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs. Daarnaast is aan besturen een aantal vragen gesteld over krimp en leerlingendaling.

In het bestuursakkoord primair onderwijs uit 2014 hebben de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de PO-Raad afspraken gemaakt over en doelen geformuleerd voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het versterken van de professionaliteit van leraren en schoolleiders.