Alumni BFB

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Alumni BFB
Meldingsnummer M403
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur buitenlandse financiële betrekkingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Oud-medewerkers van de directie BFB van het ministerie van Financiën
Persoonsgegevens  
Soort gegevens huidige functie, organisatienaam, voor- en achternaam, privé en/ of zakelijk e-mailadres
Verzameldoel Inventariseren van namen en e-mailadressen van alumni BFB-medewerkers .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Inventariseren van namen en e-mailadressen van alumni BFB-medewerkers ten behoeve van het organiseren van een jaarlijkse alumnibijeenkomst.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

De organisatoren van de jaarlijkse alumnibijeenkomst (medewerkers van de directie BFB)

  Doorgifte buiten EU

  Doorgifte? Nee

  Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

  Adres verantwoordelijke(n)

  Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur buitenlandse financiële betrekkingen
  Bezoekadres
   
  Postadres Postbus 20201
  2500EE Den Haag
  NEDERLAND