Benoeming collegelid mr. M.R. de Zwaan

Met ingang van 1 juli 2017 is de heer mr. M.R. (Marcel) de Zwaan voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Hij volgt mr. J.L.R.A. (Toon) Huydecoper op. Marcel de Zwaan is advocaat. Hij was partner bij Houthoff Buruma en is nu partner bij Bremer & De Zwaan, een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, ondernemingsrecht, governance en media.