Besluit na Wob-verzoek om informatie over de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting en de provinciale opcenten

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd om de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting over de laatste 5 jaren openbaar te maken met daarbij per provincie het bedrag aan provinciale opcenten.