Symphony

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Symphony
Meldingsnummer M192
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur buitenlandse financiële betrekkingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bestaande en mogelijk toekomstige klanten van Atradius Dutch State Business N.V.
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Organisatie, functie, naam, titel, straat, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer van bedrijven, BTW-nummer van bedrijven, geslacht
Verzameldoel Het beheren van exportkrediet verzekeringspolissen en het onderhouden van contacten met klanten.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Het beheren van exportkrediet verzekeringspolissen en het onderhouden van contacten met klanten.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Medewerkers van het ministerie van Financiën en medewerkers van Atradius Dutch State Business N.V.

  Doorgifte buiten EU

  Doorgifte? Nee

  Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

  Adres verantwoordelijke(n)

  Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur buitenlandse financiële betrekkingen
  Bezoekadres
   
  Postadres Postbus 20201
  2500EE Den Haag
  NEDERLAND