Besluit Wob-verzoek afstemmingstraject Windpark Zeewolde - Gebiedsontwikkeling Oosterwold

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over het afstemmingstraject tussen het Windpark Zeewolde en de Gebiedsontwikkeling Oosterwold.