Besluit Wob-verzoek over onderzoek naar executies in voormalig Nederlands-Indië

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 21 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over onderzoek naar executies in voormalig Nederlands-Indië.