Bestuurlijk overleg en afstemming met jeugdhulp

In dit onderzoeksrapport Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017 is antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag op welke wijze gemeenten inhoud en vorm geven aan hun verantwoordelijkheid voor de afstemming van onderwijs en jeugdhulp in het kader van passend onderwijs.