Kamerbrief Monitor Wind op Land 2016

Hierbij informeert minister Kamp van Economische Zaken, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, de Kamer over de voortgang van de realisatie van de doelstelling uit het Energieakkoord om 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land te realiseren in 2020.