Kamerbrief over Verzoek van het lid Roemer tijdens Regeling van Werkzaamheden

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het Verzoek van het lid Roemer tijdens Regeling van Werkzaamheden van
20 juni 2017.