Keuzevrijheid ouders kinderen met extra ondersteuningsbehoefte

Dit onderzoek maakt deel uit van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs dat wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).