Monitor verduurzaming rijksmonumenten

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft 10 miljoen uitgetrokken voor een pilot, waarbij 18 rijksmonumenten (niet-woonhuizen) gerestaureerd en verduurzaamd worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft laten onderzoeken welke van de verduurzamingsmaatregelen bij die 18 projecten effectief zijn en hoe verduurzaming van monumenten zou kunnen worden gestimuleerd. Momenteel zijn 13 projecten afgerond (de rest wordt voor eind 2018 afgerond). In deze tussenrapportage is de effectiviteit van verduurzamingsmaatregelen beoordeeld, die zijn getroffen in deze 13 rijksmonumenten.