Onderzoeksrapport Tussenevaluatie Ontwerpbeslissingen PVS

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de directeur-generaal Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (DGHBWE) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Doel van het onderzoek is het geven van inzicht in de realisatie van de ontwerpbeslissingen van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Hierdoor kunnen mogelijke aandachtspunten worden gesignaleerd waarop aanvullende sturing en besluitvorming moeten plaatsvinden ten behoeve van de (voorbereiding van de) afronding en decharge van PVS.